fbpx

Klantenzone      Bel ons : +32 3 225 09 11

DE WAARBORG ‘BESTUURDERSVERZEKERING AURIGA’

Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten ?

De wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen bepaalt dat passagiers in een motorrijtuig, fietsers en voetgangers "zwakke weggebruikers" zijn en automatisch worden vergoed voor hun lichamelijke letsels na een verkeersongeval, zelfs al zijn zij verantwoordelijk voor dit ongeval.

De bestuurder daarentegen wordt alleen vergoed voor zijn lichamelijke letsels wanneer hij in recht is en de aansprakelijke derde gekend is.

De individuele bestuurdersverzekering heeft als doel om de lichamelijke schade te dekken indien de bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Hieronder beschrijven we in detail het verzekeringsproduct ‘Auriga’ van de verzekeringsmaatschappij Athora (ex. Generali Belgium), dat we voor jullie hebben uitgekozen.

Wat is de waarborg ‘Bestuurdersverzekering’?

Dit type verzekering waarborgt aan de begunstigde de uitkering van voorziene vaste bedragen indien de verzekerde een ongeval overkomt.

Ze vervolledigt de verplichte autoverzekering met extra bescherming voor de verzekeringnemer en zijn gezin, ongeacht of ze verantwoordelijk zijn voor het ongeval.

Bovendien verzaakt de maatschappij aan elk verhaal tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde. De verzekerde wordt dus altijd én snel vergoed, dit met het behoud van zijn rechten om een verhaal uit te oefenen tegen een eventuele aansprakelijke derde.

Welke personen zijn verzekerd?

Alle personen die gewoonlijk onder hetzelfde dak wonen als de verzekerde, als:

 • de polis AURIGA verzekert de bestuurder van een wagen of een bestelwagen, ongeacht of deze aansprakelijk is bij het ongeval;

Uitbreiding mogelijk:

 • de polis INZITTENDEN verzekert de bestuurder of passagier (al dan niet verantwoordelijk) van een verzekerd voertuig;
 • de polis VERKEER verzekert de bestuurder of passagier van een verzekerd voertuig, een rijwiel of een motorrijwiel, als passagier van openbaar vervoer, of als voetganger.
 • Dekking van een motorfiets is eveneens mogelijk mits een bijpremie.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Of het nu gaat om een aanrijding met een of meer wagens, dan wel de wagen van de weg raakt of tegen een boom of paal botst ...

Of nu de verzekerde schuld heeft aan het ongeval of niet, hij is altijd beschermd tegen de financiële gevolgen van een verkeersongeval waarbij hij lichamelijke verwondingen oploopt. Zelfs als de aansprakelijke derde niet verzekerd is, niet geïdentificeerd kan worden of vluchtmisdrijf pleegt, geniet hij de waarborgen van de bestuurdersverzekering AURIGA.

Welke waarborgen worden aangeboden?

 • Bij overlijden wordt een kapitaal van € 15.000 gestort.
 • Bij blijvende invaliditeit van 100% wordt een kapitaal van €33.750€ gestort.

  Deze schadevergoeding stijgt sneller dan het percentage dat de artsen erkennen, namelijk:
  • een invaliditeit van 15% geeft recht op een schadevergoeding van € 2.250
  • een invaliditeit van 55% geeft recht op een schadevergoeding van € 13.500
  • een invaliditeit van 100% geeft recht op een schadevergoeding van € 33.750

Het is mogelijk de om de kapitalen te verdubbelen of verdriedubbelen.

 • De medische, ziekenhuis-, behandelings- en ziekenwagenkosten worden terugbetaald, bovenop de tussenkomst van het ziekenfonds, tot een bedrag van € 1.500.

Het is mogelijk de om de kapitalen te verdubbelen of verdriedubbelen.

 • Bij opname in het ziekenhuis wordt een forfaitaire vergoeding gestort van € 15 per dag (vanaf de eerste dag), bovenop de vergoeding van het ziekenfonds.

Als het ongeval plaatsvond in het buitenland wordt een tussenkomst van € 743,68 voorzien voor:

  • repatriëringskosten als de verzekerde gewond is;
  • de vervoerskosten van een verwant (heen en terug) indien de verzekerde gewond is en niet vervoerd kan/mag worden;
  • de vervoerskosten voor de terugkeer van de verzekerde indien hij niet gewond is maar zijn wagen niet rijklaar geraakt.
 • Beschadiging van kleren of persoonlijke bagage wordt terugbetaald tot een bedrag van € 1.735,25.
 • Indien een huisdier van de verzekerde ook gewond raakt in het ongeval, komen we voor een bedrag van € 247,89 tussenbeide in de dierenartskosten.

 

  VOORBEREKENDE PREMIE (taksen en bijdragen inbegrepen)

FORMULE

AURIGA

VERVOERDE PERSONEN

VERKEER

Basiskapitalen

€ 34,42

€ 59,34

€ 80,20

Verdubbelde kapitalen

€ 66,05

€ 113,80

€ 152,62

Verdriedubbelde kapitalen

€ 98,77

€ 169,17

€ 226,59

 Uitbreiding van de formule «verkeer» tot motorfietsen + 30 % 

 

Standaard stellen we het verzekeringsproduct Auriga voor met de basiskapitalen.

Een individuele bestuurdersverzekering vervangt in geen enkel geval een hospitalisatieverzekering en een verzekering voor alle doodsoorzaken. Wij zijn te allen tijde te uwer beschikking betreffende dit onderwerp.

Via volgende link kan u de Algemene Voorwaarden Auriga nalezen: pdfklik hier.

 

 

Afdrukken

Voor u gelezen

Geen feed gevonden

Contactgegevens

NV MORTELMANS & C°
Route des Marnières 83/6
1380 LASNE
FSMA nr 010039 A
Tel +32 3 225 09 11
verzekeringen@mortelmans.be