fbpx

Klantenzone      Bel ons : +32 3 225 09 11

DE WAARBORG ‘BESTUURDERSVERZEKERING INDIVIDUEEL - VERKEER’

Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten ?

De wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen bepaalt dat passagiers in een motorrijtuig, fietsers en voetgangers "zwakke weggebruikers" zijn en automatisch worden vergoed voor hun lichamelijke letsels na een verkeersongeval, zelfs al zijn zij verantwoordelijk voor dit ongeval.

De bestuurder daarentegen wordt alleen vergoed voor zijn lichamelijke letsels wanneer hij in recht is en de aansprakelijke derde gekend is.

De individuele bestuurdersverzekering heeft als doel om de lichamelijke schade te dekken indien de bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Hieronder beschrijven we in detail het verzekeringsproduct ‘Individueel - Verkeer’ van de verzekeringsmaatschappij L’Ardenne Prévoyante, dat we voor jullie hebben uitgekozen.

Wat is de waarborg ‘Bestuurdersverzekering’?

Dit type verzekering waarborgt aan de begunstigde de uitkering van voorziene vaste bedragen indien de verzekerde een ongeval overkomt.

Ze vervolledigt de verplichte autoverzekering met extra bescherming voor de verzekeringnemer, ongeacht of men verantwoordelijk is voor het ongeval.

Bovendien verzaakt de maatschappij aan elk verhaal tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde.

Welke personen zijn verzekerd?

De verzekeringnemer, zijn/haar echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner en hun kinderen ten laste, in de hoedanigheid van bestuurders van een willekeurige wagen.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Of het nu gaat om een aanrijding met een of meer wagens, dan wel de wagen van de weg raakt of tegen een boom of paal botst ...

Of nu de verzekerde schuld heeft aan het ongeval of niet, hij is altijd beschermd tegen de financiële gevolgen van een verkeersongeval waarbij hij lichamelijke verwondingen oploopt. Zelfs als de aansprakelijke derde niet verzekerd is, niet geïdentificeerd kan worden of vluchtmisdrijf pleegt, geniet hij de waarborgen van de bestuurdersverzekering ‘Individueel – Verkeer’.

Welke waarborgen worden aangeboden?

Bij overlijden wordt een kapitaal van € 10.000 gestort.

Het kapitaal bij blijvende invaliditeit is 25.000€.

Deze cumulatieve schadevergoeding is een proportionele schadevergoeding gelinkt aan het percentage dat de artsen erkennen, namelijk:

  • Een schadevergoeding van het verzekerde basiskapitaal voor een invaliditeitsgraad < 25%
  • Een schadevergoeding obv het verdubbelde verzekerde basiskapitaal voor een invaliditeitsgraad tussen de 26% en 50%.
  • Een schadevergoeding obv het verdriedubbelde verzekerde basiskapitaal voor een invaliditeitsgraad tussen de 51% en 100%.

De medische, ziekenhuis-, behandelings- en ziekenwagenkosten worden terugbetaald, boven op de tussenkomst van het ziekenfonds, tot een bedrag van € 1.000.

Het is mogelijk de om de kapitalen te verhogen.

VOORBEREKENDE PREMIE (taksen en bijdragen inbegrepen) BASISFORMULE

Jaarlijkse forfaitaire premie van 35,00 € +3,72€ poliskosten:

  • Overlijden 10.000,00 €
  • Blijvende invaliditeit 25.000,00 €
  • Medische kosten 1.000,00 €

Jaarlijkse forfaitaire premie van 40,00 € +3,72€ poliskosten:

  • Overlijden 15.000,00 €
  • Blijvende invaliditeit 30.000,00 €
  • Medische kosten 1.500,00 €

Standaard stellen we het verzekeringsproduct van 35€ voor met de basiskapitalen.

Een individuele bestuurdersverzekering vervangt in geen enkel geval een hospitalisatieverzekering en een verzekering voor alle doodsoorzaken. Wij zijn te allen tijde te uwer beschikking betreffende dit onderwerp.

Via volgende link kan u de Algemene Voorwaarden  ‘Individueel – Verkeer’ nalezen: pdfklik hier.

 

 

Afdrukken

Voor u gelezen

Geen feed gevonden

Contactgegevens

NV MORTELMANS & C°
Route des Marnières 83/6
1380 LASNE
FSMA nr 010039 A
Tel +32 3 225 09 11
verzekeringen@mortelmans.be